dog-banner

Rokotukset ulkomaille matkustettaessa

Selvitä eläinlääkärisi kanssa koirasi rokotusten ajantasaisuus. Vaikka yleensä vain rabies rokotus on pakollinen rokotus matkustamista varten, on koiralla hyvä olla rokotussuoja myös muita tauteja vastaan. Euroopassa erilaisten tautien tartuntapaine on korkeampia, minkä takia koiralla tulisi olla voimassaoleva suoja myös tarttuvaa maksatulehdusta, penikkatautia, parvoa ja kennelyskää vastaan. Lisäksi eteläiseen Eurooppaan sekä mm. Venäjälle matkustava koira tulisi rokottaa leptospiroosia vastaan. Rokotuksista tulee huolehtia ajoissa, jotta koira pääsee matkustamaan.

Lyhyesti rabies-rokotuksesta

  • koira tulee olla rokotettu rabiesta vastaan ulkomaille mentäessä ja rokotuksen tulee olla voimassa myös Suomeen palatessa
  • koira tulee olla tunnistusmerkitty ennen rabiesrokotuksen antamista
  • rokotuksesta tulee olla merkintä koiran passissa
  • ensimmäisen rokotuksen voi antaa jo 12-viikkoiselle pennulle
  • alle 12-viikkoinen pentu saa matkustaa ilman rabiesrokotusta, jos se täyttää tietyt ehdot (ks. Evira)
  • rabiesrokotus on annettava vähintään 21 vrk ennen matkaa ellei kyseessä ole uusintarokotus
  • uusintarokotuksessa ei vaadita 21 vrk:n varoaikaa, jos rokotus on annettu ennen edellisen rokotuksen voimassaolon päättymistä

Tarkista ajantasaiset matkustamiseen liittyvät rokotusmääräykset Ruokaviraston sivuilta (https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/matkustus/).